Paketa Reklamuese FALAS

 

0

Per abonim per 2 muaj

 • Periudha kohore: 2 muaj
 • 1 reklamë në faqen kryesore.
 • Foto-reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.
 • Foto-reklama do të jetë e lidhur (linked) me llogarinë e biznesit përkatës (tuaj) në MyDasma.

Paketa Reklamuese 1

 

100

Per abonim per 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj.
 • 1 foto reklamë në faqen kryesore.
 • Foto-reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.
 • Foto-reklama do të jetë e lidhur (linked) me llogarinë e biznesit përkatës (tuaj) në MyDasma.

Paketa Reklamuese 2

 

250

Per abonim per 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj.
 • 1 video reklamë në faqen kryesore.
 • Videoja është 1 minutë e gjatë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.
 • Video-reklama do të jetë e lidhur (linked) me llogarinë e biznesit përkatës (tuaj) në MyDasma.

Paketa Reklamuese 3

 

350

Per abonim per 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj.
 • 1 foto reklamë në faqen kryesore.
 • 1 video reklamuese në faqen kryesore.
 • Videoja është 1 minutë e gjatë.
 • Foto-reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.

Paketa Reklamuese 4

 

100

Per abonim per 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj.
 • 1 foto reklamë në faqet kërkuese (kutia e parë).
 • Foto-reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.
 • Foto-reklama do të jetë e lidhur (linked) me llogarinë e biznesit përkatës (tuaj) në MyDasma.

Paketa Reklamuese 5

 

90

Per abonim per 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj.
 • 1 foto reklamë në faqet kërkuese (kutia e dytë).
 • Foto-reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.
 • Foto-reklama do të jetë e lidhur (linked) me llogarinë e biznesit përkatës (tuaj) në MyDasma.

Paketa Reklamuese 6

 

150

Per abonim per 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj.
 • 1 video reklamë në faqet kërkuese.
 • Video-reklama është 1 minutë e gjatë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.
 • Video-reklama do të jetë e lidhur (linked) me llogarinë e biznesit përkatës (tuaj) në MyDasma.
 • Video-reklama do të shfaqet në të gjitha faqet kërkuese në MyDasma.

Paketa Reklamuese 7

 

250

Per abonim per 1 muaj

 • 1 foto reklamuese në faqet kërkuese (kutia e parë).
 • 1 video reklamë në faqet kërkuese.
 • Video-reklama është 1 minutë e gjatë.
 • Foto-reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.

Paketa Reklamuese 8

 

230

Per abonim per 1 muaj

 • 1 foto reklamuese në faqet kërkuese (kutia e dytë).
 • 1 video reklamë në faqet kërkuese.
 • Video-reklama është 1 minutë e gjatë.
 • Foto-reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë.
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme.
 • 7 ditë të javës.

Të lutem, përzgjedhe paketën e reklamimit në mënyrë që ta përfundosh regjistrimin!