Filtrat

Të gjitha restorantet

Bar Restorant "Sonida"

Bar Restorant "Sonida"

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 350

Bar Restorant Emiliano

Bar Restorant Emiliano

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 300

Bar Restorant Piceri "Karaj"

Bar Restorant Piceri "Karaj"

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 280

Dolce Vita

Dolce Vita

Çmimi: për njeri: €23.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 300

Elite Palace

Elite Palace

Çmimi: për njeri: €41.00
Min. njerëz: 30
Max. njerëz: 100

Flladi i Zhullimës

Flladi i Zhullimës

Çmimi: për njeri: €23.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 300

Grand Park 2 Luanët

Grand Park 2 Luanët

Çmimi: për njeri: €33.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 400

Green Garden Resort

Green Garden Resort

Çmimi: për njeri: €28.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 300