Nimet Leka
Nimet Leka

Këngëtarin
Shkoder, Albania

Vërtet më pëlqen shumë se si gjithçka është e shkruar me qartësi të lartë

Vërtet më pëlqen shumë se si gjithçka është e shkruar me qartësi të lartë. Platforma MyDasma është gjithçka që ne këngëtarëve na duhet për të na bërë punën tonë të lehtë dhe shumë efektive.